Hemiodontichthys acipenserinus


Generel beskrivelse
I modsætning til de fleste Loricariidae har denne art ikke veludviklede odontoder (små tentakler) på snude og brystfinner. Snuden er forlænget og har nærmest en lille knop ude for enden. Den forlængede snude er årsagen til populærnavnet Pinochio malle.
Yngleadfærd
Yngelpleje
Efter legen bærer hannen en klynge æg, som er fastgjort til dens læber. Her sørger hannen for vandbevægelse over æggene, ved at bevæge hans munddele. Han bærer den gerne i 10-15 dage. En uge efter æggene er klækket forlader ungerne deres forældre.

Leg
Legen foregår gerne om natten, og man opdager først at legen har fundet sted, når man ser hannen bære på æg.

Info
Handelsnavn
Pinocchio Whiptail Catfish.

Populærnavn
Pinochio malle.

Synonym
Hemiodon acipenserinus

Verdensdel
Sydamerika.

Videnskablig beskrevet
(Kner, 1853)

Region
Guyana, French Guiana, Peru, Bolivia and Brazil.

Adfærd
I mit akvarium er de ofte fremme på bunden, men arten oplyses ellers at være sky og lever tilbagetrukket.

Familie
Loricariidae

Udseende
Størrelse han
14

Størrelse hun
14

Kønsforskel
Hanner udvikler forstørrede munddele. Disse bliver endnu større når der er optakt til leg. Da hannen bærer æggene i disse munddele.

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
6

Max. pH
7,5

Min. dH
2

Max. dH
12

Cirkulation
Moderat vandstrøm.

Biotop
Lever i iltrigt moderat strømmende vand over sandbund, hvor den lever af små orme og micro krebsdyr.

Holdes bedst som
Anskaf en lille flok af ungfisk, som får et akvarium med et bundareal på 100x40 cm til rådighed.

Foder
Foder:
  • Frostfoder Røde myg
  • Dafnier og Tubifex. Tørfoder Vitalis pellets og grønne afgræsningspiller eller lignende foder som synker.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Tonny Brandt Andersen

    Udskrift venlig version