Litteraturanmeldelse: South American Dwarf Cichlids

Forfatter: Elisabeth Schrøder
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 20/12-2009 20/12-2009
Oprettet under: Boganmeldelse
 Del

Forfatter: Hans J. Mayland og Dieter Bork

Forlag: Verlag A.C.S

Udgave og årstal: 1. udgave, 1997

Sideantal: 187

ISBN: 3-931 70229-4


Indledning:

Som dværgcichlide-entusiast måtte jeg selvfølgelig eje denne bog. Jeg havde kigget i den et par gange hos nogle bekendte, og kunne allerede ved en hurtig gennembladning konkludere, at den virkede meget informativ, og med flotte, artstypiske billeder.
Opbygning:

Bogen starter med en indledende beskrivelse af dværgcichliderne og deres indtog i akvariehobbyen. Et kapitel er dedikeret til deres udbredelse i naturen, og der gives korte beskrivelser af deres biotoper. Desuden findes der også et par kort over Amazonområdet, som viser sig meget nyttige, når man senere kommer til artsbeskrivelserne.

Derpå gives der en ganske kort beskrivelse af hvordan disse fisk bør holdes i akvariet, og hvilke hensyn man må tage.

Bogen lægger primært vægt på fisk af slægten Apistogramma, men i et ganske kort afsnit nævnes de andre sydamerikanske slægter, hvori vi finder dværgcichlider.

Under ”Genera and species” (Slægt og arter) bliver der gået i dybden med den overordnede beskrivelse af Apistogramma-slægten. De træk, som kendetegner denne slægt, gennemgåes, og en række af de hyppigst forekommende synonymer nævnes.

Indenfor Apistogramma deler man gerne slægten op i en række komplekser af nærtbeslægtede, lignende arter, og et underafsnit omhandler denne opdeling.

Det populærvidenskabelige afsnit kommer desuden ind på spændende emner som fx reproduktion, farvedragter, vandværdier samt foder og fodring. Det giver et udmærket indblik i dværgcichlidernes biologi, men kan kun bruges som en slags introduktion. For mere grunding gennemgang må man ty til anden litteratur.


Artsbeskrivelserne er det helt centrale og det allermest brugbare i denne bog. Over 70 beskrevne og ubeskrevne Apistogramma-arter gennemgåes, samt de mest almindelige dværgcichlider tilhørende nogle få, andre slægter.

Hver artsbeskrivelse er ledsaget af mindst ét, smukt farvefoto. Ofte flere, som viser forskellige opdrættede eller naturlige farvevarianter, eller både hanner og hunner. Selve teksten indeholder følgende om hver art (såfremt denne information kendes): Navnets afstamning (hvad betyder det på græsk/latin, evt. hvem fisken er opkaldt efter), hvem der har beskrevet og fundet arten, eventuelle bemærkninger og synonymer, detaljeret beskrivelse af det naturlige udbredelsesområde, beskrivelse af det naturlige habitat, farver og kropsmønstre, voksenstørrelse for hanner og hunner, samt pleje og opdræt i akvariet.

Dette kapitel indeholder desuden en række kortudsnit, som med forskellige signaturer viser, hvor de pågældende arter findes. Man kan således danne sig et blik af, hvilke arter, der overlapper i udbredelsesområde.


Hele vejen igennem bogen er der disse her blå databokse, som tilbyder detaljeret information om de største floder og søer, som er relevante mht. dværgcichlider. Der gives data omkring vandets farve, strømforhold, dybde, temperatur (evt. nat/dag og forsk. årstider), pH-værdi, ledningsevne og et utal af koncentrationer af forskellige opløste ioner.


Sidst i bogen findes en udførlig litteraturliste og en lille præsentation af forfatterne, som jo er nogle af de helt store indenfor denne del af hobbyen.


Plusser:

Meget brugbare artsbeskrivelser! Især informationen omkring udbredelse og habitat er særdeles nyttig, hvis man vil lave et biotopakvarium. Teksten kan også give et godt billede af, om dette her er en af de nemme eller svære arter, og hvilke forbehold, man bør tage.

Blå databokse er ligeledes meget gode, og lignende info kan være svær at finde andre steder.

Smukke fotos, som ikke fylder for meget i forhold til teksten.

Generel rigtig god og overskuelig opbygning.


Minusser:

En del af navnene på de ubeskrevne arter er forældede, men det kan jo ske.

Mangler en del af de relativt almindelige Apistogramma sp.-former, men der kommer jo også hele tiden nye, så man kan vel ikke forvente, at en bog kan være helt up-to-date.

Findes endnu ikke i dansk oversættelse.


Overall vurdering og rating på en 0-10 skala:

En bog, som helt klar er guf for enhver, der holder dværgcichlider. Den tilbyder en rigtig god gennemgang af de arter, som det er mest tænkeligt, at man vil støde på i handlen. Hvis man er til mere detaljeret og semi-videnskabelig information om disse fisk, er den dog ikke helt tilstrækkelig...


Min karakter til denne bog på en skala fra 0 til 10, må blive omkring 7½ - Altså et godt stykke over middel.