Cyanobakterier

Forfatter: Esben Sebastian Karlsson
Oprettet: 11/04-2008 11/04-2008
Sidst redigeret: 13/04-2008 13/04-2008
Oprettet under: Saltvand - Planter & Alger
 Del

Man hører ofte ordet cyanobakterier eller blågrønnealger som de også kaldes. Det er nu ikke en alger, men kun en bakterie. Det er bestemt ikke et særlig kønt syn, hvis at man er plaget af cyanobakterier. Det er slimet rødbrun/grønlig algeagtigt masse som klistre sig til alt. Oftest kan man i starten se dem i sit overløb eller tæt ved sine blødkoraller, især ved Sarcophyton arterne. ( Cyanobakterier er bla. skyld i ”Sortbåndssygdommen” hos blødkoraller. Ordet cyano betyder på græsk blå.


© Julian Sprung Twolittlefishies.com

Hvad kommer cyanobakterier af?

Cyanobakterier findes i alle akvarier. Også selv det mest velkørende koralrevsakvarium er der cyanobakterier, der først når at de ”blomstre”, at de bliver et problem. De blomster hvis at at man har et for stort indhold af fosfat, nitrat og silicater i sit vand. Det er ofte noget der kommer over længere tid, da ens filter ikke har været stort nok til at nedbryde fosfat og nitraten. I et lukket system som i vores akvarier, er det dog nitraten i en kombination af den atmosfærisk kvælstof, der er den helt store synder, da det er den der sørger for at opstarten af cyanobakterierne opstår.


© Julian Sprung Twolittlefishies.com

Hvilke nyttedyr kan nedbryde mine cyanobakterier?

Det er der faktisk flere dyr som der kan. Bla. lever nogle af arterne i Aplysia slægten ( søhare) bla. af cyanobakterier. Flere andre snegletyper er også gode til at hjælpe med kontrollen af disse bakterier, samt nogle af de planteædede fisk som f.eks. kirugfisk. Mange af de små hvivlløse dyr, som man oftest kun ser, når at lyset er dæmpet, er også gavnfulde for at holde akvariet fri for cyanobakterier. Men også en langt række eremitkrebs fra slægterne Clibanarius, Calcinus, Phimochrius og Paguristes har også cyanobakterier som fødeemner.


Aplysia oculifera ( Søhare ) © Marinelifephotography.com


Calcinus elegans ( Eremit krebs ) © Marinelifephotography.com

Hvilke tekniske dele kan afhjælpe et cyanobakterieangreb?

Det er vigtigt at man har en god skummer og at man søger for at holde den vedlige, så den afskummer sit optimale niveau. Det proteinskummeren gør, er at den fjerner nærringskilden til at cyanobakterierne kan gro videre. Sørg derfor for at have en skummer som er større end det som producenten lover, så vil man også kunne klare hårdt belastet akvarier, samt man vil undgå cyanobakterier. En anden metode der er nævnt til at man kan fjerne cyanobakterierne er at man kan tilslutte et sandfilter til sin akvarium. Dette skulle også mindste risikoen for at bakterierne spreder sig.Kan man ikke fjerne cyanobakterierne kemisk?

Jo, det kan man på sin vis godt. Flere har med stor succes brugt antibiotika som f.eks. erythromycin og tetracycline eller andre algedræbene midler. Godt nok fjerner førnævnte midler cyanobakterierne, men de forhindre dem ikke i at komme tilbage. Vælger man at bruge antibiotika, så er der desværre også en masse gode bakterier som dør. Jeg vil langt hellere tilråde at man finder ud af kernen til, hvad der er skyld i at man er plaget af cyanobakterier.

Hvad kan jeg ellers gøre for at minimere et cyanobakterieangreb?

Er man først angrebet i større omfang af cyanobakterierne kan man med fordel fodre ca. 20% mindre end man hidtil har gjort, da overskydene nærringstoffer er med til formerigen af cyanobakterierne. Det er vigtigt at man bruger et kvalitetsfoder, da disse ofte ikke så fyldt med affaldstoffer som de billige foder. Mærker som O.S.I og Omega One kan anvendes med fordel.Er ens rør ved at være af ældre dato skal man skifte disse til nye rør.
Sæt gerne et ekstra powerhead til i akvariet, så der kommer mere cirkulation i akvariet. Cyanobakterierne bryder sig ikke særlig meget om for kraftig cirkulation. Nogle foreslår ligefrem at man fremkalder en storm i vandet.
Det er en god idé at have en eller anden form for fosfatneutraliserende filter. Evt. Polyfilter eller PhosBan.Hvad skade gør cyanobakterierne?

Hvis at der kommer for mange cyanobakterier i vandet, kan de lukke overfladen for lys, så de lyskrævende koraller i akvariet, kan gå hen og dø. En anden ting er at klistre sig fast på korallerne, så de ikke kan åbne sig og få den føde eller udnytte fotosyntesen som de nu kræver.

God fornøjelse med bekæmpelsen af Jeres cyanobakterier.

Esben 2008

Kilde:

The Reef Aquarium Volume 1 – J. Charles Delbeek & Julian Sprung
The Reef Aquarium Volume 3 – J. Charles Delbeek & Julian Sprung
The Modern Coralreef Aquarium volume 1 – Svein A. Fosså & Alf Jacob Nilsen
Wetwebmedia.com